Mobila pentru familia ta

 

ANUNT PUBLIC

inapoi la  Info Utile

 

 

Societatea STAER INTERNATIONAL SA, cu sediul in Galati str. Siderurgistilor nr.24 bl. SD6B-parter, jud Galati, titular al proiectului „Modernizare hala productie mobila-C4”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare hala productie mobila-C4”, propus a fi amplasat in judetul Galati, sat Costi, Com.Vanatori, str.Prelungirea Foltanului, Nr.65.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, mun Galati, str.Regiment 11 Siret, nr.2, jud.Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00-15.00 si vineri intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari → Acord de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

 

inapoi la  Info Utile