Mobila pentru familia ta

 

ANUNT PUBLIC

inapoi la Info Utile

 

 

Societatea STAER INTERNATIONAL SA, CUI 2643282, titular al proiectului „ Fundatie betonata pentru rezervor suprateran 300 mc”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Vinatori, sat Costi, identificat prin T.67,P.890.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str.Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni-joi, intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 31.08.2018.

 

 

inapoi la Info Utile